Porsche Centrum Sopot LELLEK Group

RODO - obowiązek informacyjny

RODO - obowiązek informacyjny

Zamieszczamy OBOWIĄZEK INFORMACYJNY w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych określane jako „RODO”, GDPR”):

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - jazda testowa

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - usługa after sales

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - zamówienie auta

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - oferta

 

 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochorny Danych Osobowych w Grupie Lellek:

Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu 45-960, przy ulicy Opolskiej 2 c, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000468176, NIP 9910374736, REGON 160105918.

Błażej Jarząd

E-mail: iod@lellek.com.pl 

Adres: Auto Lellek Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Opolu 45-960, przy ulicy Opolskiej 2 c, z dopiskiem „IOD”.

Więcej

do góry